Startsida

Arbetsmiljö

För att upprätthålla en god arbetsmiljö på Kungsmarksskolan utses ombud, både bland elever och personal.

Skyddsronder hålls 1-2 gånger per termin. Dessutom finns möjlighet att via ombuden omgående rapportera brister i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Sidansvar: Yvonne I. Andersson
Senast uppdaterad 2016-01-14

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-14 | Om webbplatsen