Startsida

Arbetsmiljö på Munkedalsskolan

1. Arbetet med att förbättra arbetsmiljön skall integreras i den dagliga verksamheten i en ständigt pågående process där all personal medverkar.

Detta kan exempelvis ske genom:

  • Friskvårdsaktiviteter
  • Kontakt med arbetskamrater som inte är i tjänst
  • En god kamratanda skapas
  • Regelbundna aktiviteter utanför skolan
  • En kreativ arbetsmiljö skapas som främjar arbetsglädje och gemenskap
  • Utöver behörighet skall stor vikt läggas vid social kompetens vid nyrekrytering av personal

2. Arbetsplatsträffar skall hållas minst en gång per månad.

3. Arbetslag/spår har regelbundna möten varje vecka.

4. Handledning skall erbjudas personalen vid behov. Handledning kan ske enskilt eller i grupp.

5. Systematiskt arbetsmiljöarbete skall vara en naturlig del i verksamheten.

6. Medarbetarsamtal genomförs varje år.

7. Lönesamtal genomförs inför revisionsförhandlingar.

8. Skyddsombud skall finnas. Skyddsombud skall ha kunskap om sitt ansvar, lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet. Arbetsgivaren ansvarar för att skyddsombuden får den utbildning som krävs för att de skall klara sitt uppdrag.

9. Vi skall arbeta utifrån Munkedals kommuns friskvårdspolicy. Vi skall ha två friskvårdsinspiratörer.

10. Vi skall förebygga och motverka all form av kränkande behandling. Vi skall vara öppna och ärliga samt respektera varandras tankar och åsikter. Skolan har elevråd bestående av en elev från förskoleklass - år 6 och en personalgrupp.


Sidansvar: Charlotta Liljedahl
Senast uppdaterad 2015-11-30

Kontakt

Rektor
Charlotta Liljedahl
Telefon: 0524-182 40

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-11-30 | Om webbplatsen