Startsida

Trivselregler-ordningsregler för Munkedalsskolan

1. Jag uppför mig mot andra som jag vill att andra skall vara mot mig.

2. Jag använder ett vårdat språk och kränker inte någon.

3. Jag är rädd om skolan och alla saker.

4. Jag gör alltid så gott jag kan.

5. Jag lämnar aldrig skolan utan lov.

6. Jag tar inte med godis till skolan.

7. Jag sparkar boll på fotbollsplanen, bandyplanen eller mot bollplanket.

8. Jag kastar snöboll bara på fotbollsplanen.

9. Jag lämnar farliga föremål hemma.

10. Jag använder aldrig mobiltelefon och MP3-spelare i skolan utan lärares tillåtelse.

Om du bryter vår överenskommelse...

Om du bryter mot någon av dessa regler och inte lyder personalens tillsägelser kan du komma att kallas till skolan tillsammans med dina föräldrar.

Sidansvar: Charlotta Liljedahl
Senast uppdaterad 2015-08-03

Kontakt

Rektor
Charlotta Liljedahl
Telefon: 0524-182 40

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-08-03 | Om webbplatsen