Startsida

Handlingsplan matematik

Utdrag ur handlingsplanens inledning:

"I internationella undersökningar har det visat sig att svenska elevers kunskaper i matematik försämrats. Detta ses som ett problem i dagens kunskapssamhälle. Med anledning av det här har det genomförts nationella matematiksatsningar, som exempelvis PISA 2015 och Matematiklyftet, i vilka Munkedals kommun deltagit.

För att kunna synliggöra elevers matematikutveckling, samt förebygga matematiksvårigheter, har arbetet med att utforma en kommungemensam handlingsplan för matematikämnet aktualiserats. Handlingsplanen är framtagen på uppdrag av kommunens förvaltningschef. Planen ska vara ett levande dokument, och kommer att diskuteras/revideras i samband med den årliga resultatuppföljningen."

För att läsa handlingsplanen, följ nedanstående länk:
Handlingsplan matematikPDF (pdf, 453.6 kB)

Sidansvar: Charlotta Liljedahl
Senast uppdaterad: 2016-10-12

Kontakt

Rektor
Charlotta Liljedahl
Telefon: 0524-182 40

Länkar

Handlingsplan matematikPDF (pdf, 453.6 kB)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-10-12 | Om webbplatsen