Startsida

Redovisning av kvalitetsarbete

Utdrag ur dokumentet kvalitetsarbete:

Sammanfattning

Munkedalskolan är en skola med 277 elever och verksamheterna f-6 med fritidshem. Skolan har jämfört med föregående år gjort framsteg gällande ämnet engelska, ett ämne vi tidigare uppmärksammat som ämne att utveckla. Avseende PISAS matematikmål (halvera lägstnivån och öka högstanivån i matematik 2012-2015) så har även denna årskull upått målet mellan åren 2013-2016 (målet nåddes på vår skola förra året för årskurserna 2012-2015), dvs positiv utveckling har bestått. Treornas resultat ser betydligt sämre ut än sexornas resultat men det är mot år sex vi strävar och vi har gjort noggranna analyser på våra analysdagar och vet vad vi behöver utveckla och tänker att denna systematik kommer hjälpa oss att höja även treos resultat så de lämnar skolan med lika fina resultat som föregående sexor gjort. Vi ser att vi har en mycket god överenstämmelse mellan NP-resultat i år sex och avgångsbetyg i år sex vilket bekräftar vår tro att vi ej sätter ”glädjebetyg”.

För att läsa redovisningen av kvalitetsarbetet, följ nedanstående länk:
KvalitetsarbetePDF (pdf, 441.2 kB)

Sidansvar: Charlotta Liljedahl
Senast uppdaterad: 2016-10-13

Kontakt

Rektor
Charlotta Liljedahl
Telefon: 0524-182 40

Länkar

KvalitetsarbetePDF (pdf, 441.2 kB)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-10-13 | Om webbplatsen