Startsida

Språkplan del 1 och 2

​Utdrag ur inledningen av Språkplan del 1:

"Språket spelar en central roll i arbetet med att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt. Språkets roll och betydelse för barns och elevers lärande ska lyftas fram, därför är handlingsplanen framtagen på uppdrag av skolchef, förskolechefer, kommunens rektorer och verksamhetschef för Resursteam. Handlingsplanen ska årligen ses över och vid behov revideras av gruppen som sammanställt den.

Vårt förhållningssätt i mötet med barn och elever har avgörande betydelse för hur de kommer att utvecklas som individer.

...

Handlingsplanen består av delarna, förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola utifrån olika uppdrag och styrdokument."

För att läsa första delen av språkplanen, följ nedanstående länk:
Språkplan del 1PDF (pdf, 674.5 kB)

​Uttdrag ur inledningen av Språkplan del 2:

"Språkets betydelse i samhället spelar en allt viktigare roll. Det blir tydligt såväl i förskolan, skolan, på arbetsplatsen och samhället i stort. En förutsättning för att alla barn och elever ska nå den kunskap, trygghet och framtidstro de har rätt till är en väl fungerande språk-, läs- och skrivförmåga. Ur ett rättvise- och demokratiperspektiv är dessa funktioner en förutsättning för det livslånga lärandet. Starten för det inledande, och förbyggande språkliga arbetet börjar i förskolan. Det pedagogiska språkarbetet i förskolan är systematiskt och målinriktat och lägger grunden till barns läs- och skrivutveckling.

...

Syftet med denna plan är att öka likvärdigheten i språkarbetet i förskolan och undervisningen i skolan för att höja måluppfyllelsen."

För att läsa andra delen av språkplanen, följ nedanstående länk:
Språkplan del 2PDF (pdf, 1.4 MB)

 

Sidansvar: Charlotta Liljedahl
Senast uppdaterad: 2016-10-12

Kontakt

Rektor
Charlotta Liljedahl
Telefon: 0524-182 40

Länkar

Språkplan del 1PDF (pdf, 674.5 kB)

Språkplan del 2PDF (pdf, 1.4 MB)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-10-12 | Om webbplatsen