Startsida

Teknikplan

Utdrag ur teknikplanen:

I media och från skolverket får vi höra att teknikämnet behöver utvecklas på skolorna för att få fler att söka tekniska utbildningar och arbeten. Tidigt i skolgången bör eleverna få möjlighet att undersöka och fascineras av tekniska lösningar i sin omgivning och även utmanas att själva lösa problem med hjälp av naturvetenskap och teknik.

Vår utgångspunkt är att vi vill öka intresset för naturvetenskap och teknik för alla kommunens elever. Vi vill ha fler som läser naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på gymnasiet och även efter det. För att få en likvärdighet i kommunen strävar vi efter att få en röd tråd som går från förskolan till gymnasiet, oberoende av vart man bor.

”Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.” (Ämnets syfte, Teknik, Lgr11)

För att läsa teknikplanen, följ nedanstående länk:
TeknikplanPDF (pdf, 1.3 MB)

Sidansvar: Charlotta Liljedahl
Senast uppdaterad 2016-10-12

Kontakt

Rektor
Charlotta Liljedahl
Telefon: 0524-182 40

Länkar

TeknikplanPDF (pdf, 1.3 MB)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-10-12 | Om webbplatsen