Startsida

Munkedalsskolans fritidshem Vita huset

Solen & Havet

I Vita Huset finns två avdelningar: Solen och Havet. Här har fritidseleverna i förskoleklassen och år 1 sin verksamhet. Solen ligger på övervåningen och Havet på bottenvåningen. I källaren har vi vårt frukostkök och vår träverkstad som vi kallar för "snicken". Vi har öppet mellan 06.00-18.00

Molnet

Vårt storfritids är för elever från år 2 till år 6. Molnet har sin verksamhet och byggnad mitt emot Vita Huset.

Blixten

Denna avdelning ligger vid skolentrén och här går årskurs två på fritids.

Aktiviteter

Varje dag arbetar vi med värdegrunden och om hur man är en bra kompis. Vill man ha en vän ska man vara en vän! Vi har aktiviteter för eleverna som ett komplement till skolan och en meningsfull fritid. Vi har ex. friskvård, skapande, läxor, nyheter osv.

Även om det är tre avdelningar är vi ett fritids! Det innebär att eleverna kan få vara med varandra oavsett vilken avdelning man går på. Vi strävar efter att hitta aktiviteter där vi blandar åldrarna för att lära känna varandra, social träning, träna språket, visa hänsyn och respekt osv.

Måltider 

Vi äter frukostbuffé mellan 07.15-07.45.
Det är viktigt att ditt barn är här före 07.30 om han/han skall äta frukost.
Var också noga med att meddela oss om eventuella allergier så att vi kan se till att ha rätt mat finns hemma. Vi äter mellanmål i Kungsmarksskolans matsal 14.00. Vi ringer in antal mellanmål varje morgon, därför är det viktigt att vi får veta i god till om det blir schemaändringar.

Trygghet 

Om ditt barn av en eller annan anledning blir ledig eller skall följa med en kompis hem så är det viktigt att vi får veta det. Vi släpper inte iväg något barn om det inte är klart vart de ska. Detta både för er och vår säkerhet.

Glöm inte att säga till personalen när ni hämtar ert barn!

 

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmet styrs av skollagen och läroplanen; samma läroplan som gäller för förskoleklassen och den obligatoriska skolan.
Fritidshemmet ska komplettera skolan. Tidsmässigt genom att verksamheten pågår under den skolfria delen av dagen och året. Innehållsmässigt genom att skolan och fritidshemmet bidrar med olika kunskaper, erfarenheter och aktiviteter och att de har olika tyngdpunkt på innehållet i verksamheten. Tillsammans skapar de mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande.
 

Fritidshemmet ska ge barnen

• Meningsfull fritid. Verksamheten ska vara trygg, lärorik och stimulerande. Lek och skapande ska få stort utrymme och verksamheten ska formas utifrån barnens behov, intressen och erfarenheter.

• Stöd i utvecklingen. Verksamheten ska bygga på insikten att olika sidor av barns utveckling och lärande hör ihop. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära ska tas tillvara. Verksamheten ska ge trygghet och skapa tillit för att stärka barnens självkänsla. All verksamhet ska stödjas av vuxna, med barnen som aktiva medskapare. Fysiska aktiviteter är viktiga inslag under dagen. Miljön ska vara fri från stress.

• Delaktighet och inflytande. Verksamheten ska ge utrymme för barnen att påverka, ta ansvar och vara delaktiga i vad som sker. Barnen ska ges möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter. De ska också aktivt kunna påverka verksamhetens innehåll och ha inflytande över sina egna aktiviteter.

Sidansvar: Charlotta Liljedahl
Senast uppdaterad 2016-08-18

Kontakt

Telefon:
Havet: 0524- 182 55
Solen: 0524- 182 44
Molnet: 0524-182 41

Sms:
Havet: 0727- 44 03 98
Solen: 0727- 44 02 65

E-mail:
fritidshem.munkedalsskolan@munkedal.se

Rektor: 0524- 182 40
Kanslist: 0524- 182 42

Blanketter

Tomt fritids-schemaPDF (pdf, 11.6 kB)

Blanketten Specialkostintyglänk till annan webbplats

Riktlinjer för fritidshemmetPDF (pdf, 152.8 kB)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-08-18 | Om webbplatsen