Startsida

Elevhälsoteam

Lärare, kurator, psykolog, specialpedagog, skolhälsovård och rektor träffas två gånger per termin på respektive rektorsområde för att planera övergripande elevvårdsfrågor och elevärenden.

Rektor kallar till elevhälsoträffarna. Utöver dessa elevhälsomöten hålls interna elevhälsomöten då enhetens egen personal tar upp elevärenden.

Sidansvar: Charlotta Liljedahl
Senast uppdaterad 2015-08-03

Kontakt

Rektor
Charlotta Liljedahl
Telefon: 0524-182 40

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-08-03 | Om webbplatsen