Startsida

Elevråd

Elevrådet består av elevrepresentanter ur varje klass från förskoleklass till och med femte klass med en jämn fördelning av pojkar och flickor.

Elevrådet är delaktigt i utformningen av skolans regler. Eleverna har med sig ärenden från klassråden. Dessa diskuteras och eventuella beslut fattas. Återrapportering sker till klassråden.Elevrådet arrangerar fotbolls-, innebandy- och basketturneringar på skolan med hjälp av en elevassistent.

Elevrådet träffas en gång per månad tillsammans med rektor.

Sidansvar: Charlotta Liljedahl
Senast uppdaterad 2015-08-03

Kontakt

Rektor
Charlotta Liljedahl
Telefon: 0524-182 40

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-08-03 | Om webbplatsen