Startsida

Gymnasiesärskolan

På Kunskapens Hus finns det en mindre gymnasiesärskola sedan ett antal år. Utbildningen skall vara ett alternativ och komplement till de redan etablerade gymnasiesärutbildningarna som finns i regionen.

Utbildningen har en lärlingsprägel och är till viss del integrerad i skolans övriga verksamhet.

Här finns också en gymnasiesärskola med inriktning mot det individuella programmet för elever som gått ifrån träningsskola. Klassen är ett samverkansprojekt där även elever från träningsskolans högstadium ingår.

Ring gärna för mer information!


Senast uppdaterad: 2017-02-23

Länkar

Läsårstider och lovdagar

Skolverketlänk till annan webbplats
FUB,länk till annan webbplats
För barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning
Autismlänk till annan webbplats
och Asperger förbundet
RBUlänk till annan webbplats
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar    
Specialpedagogiska skolmyndigheten  länk till annan webbplats

Bild på ett träd med röda äpplen. Med texten Kunskapens Hus under

Kunskapens Hus erbjuder grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i Svenska för invandrare (SFI), nationella gymnasieprogram, gymnasieskolans
introduktionsprogram, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna (Särvux) och en utökad skolbarnomsorg för ungdomar med funktionsnedsättning i åldern 12-21 år som kallas Tonårsgruppen.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-02-23 | Om webbplatsen