Startsida

Gymnasiesärskolans Individuella program

Vi är en liten skola, som ligger mitt i centrala Munkedal mellan järnvägsstationen och Kungsmarksskolan.

Utbildningen, som är fyraårig, sker i mindre grupp och anpassas individuellt efter varje elevs förutsättningar, behov, erfarenheter och tänkande. Den har sin utgångspunkt i Läroplan för gymnasiesärskolan 2013.

Utbildningens syfte är att ge eleven kunskaper och förbereda för ett bra vuxenliv vad gäller sysselsättning, boende och fritid.

Vår verksamhet vilar på tre ben:

NÄRHET

Med närhet menar vi:

  • Att all undervisning sker i samspel och kommunikation med eleven.
  • Att personalen skapar en nära relation till eleven.
  • Att gå gymnasiet i hemkommunen ger kortare resväg - det spar kraft.

TRYGGHET

Med trygghet menar vi:

  • Att eleven får befinna sig i en välbekant omgivning.
  • Att eleven möter känd personal.
  • Att personalen engagerar eleven och finns med som en trygg bas när vi ger eleven utmaningar.

KONTINUTET

Med kontinutet menar vi:

  • Att samlad kunskap och kompetens finns kring eleven.
  • Att bygga nätverk med olika verksamheter/instanser av betydelse för framtida sysselsättning, boende och fritid.
  • Att vi som personal följer eleven under lång tid.


Sidansvar: Mia Elofsson
Senast uppdaterad: 2017-02-23

Kontakt

Rektor:
Mia Elofsson
Telefon: 0524-180 30
E-post: mia.elofsson@munkedal.se

Lärare:
Siv Reinhold
Telefon: 0524-184 14
E-post: siv.reinhold@munkedal.se

Postadress
Gymnasiesärskolan, Munkedals kommun, 455 80 Munkedal

Besöksadress
Bruksvägen 4, 455 33 Munkedal

Länkar

Läsårstider och lovdagar

Skolverketlänk till annan webbplats
FUB,länk till annan webbplats
För barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning
Autismlänk till annan webbplats
och Asperger förbundet
RBUlänk till annan webbplats
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar    
Specialpedagogiska skolmyndigheten  länk till annan webbplats

Grönt träd med röda äpplen

Kunskapens Hus erbjuder grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i Svenska för invandrare (SFI), nationella gymnasieprogram, gymnasieskolans
introduktionsprogram, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna (Särvux) och en utökad skolbarnomsorg för ungdomar med funktionsnedsättning i åldern 12-21 år som kallas Tonårsgruppen

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-02-23 | Om webbplatsen