Startsida

Information och bidrag

Viktig information inför läsåret 2016/2017

Terminstider:     HT16  22/8-22/12    VT17  11/1-15/6

Ansökan om resebidrag

Inför läsåret kan du ansöka om resebidrag (busskort, kontant ersättning samt anslutningsbidrag). Flyttar du till kommunen under läsåret går det bra att sända in ansökan när du blivit folkbokförd här.

Busskort

hämtas (efter att du skickat in ansökan) på Kunskapens hus, Kustvägen 12 i Dingle.

Slutar du skolan eller flyttar från kommunen skall busskortet återlämnas snarast till Kunskapens hus - i annat fall debiteras du eller målsman.

Tänk på att ALLTID registrera ditt kort vid varje resa för att Västtrafik ska kunna sätta in rätt antal fordon.

Kontantbidrag

motsvarar busskortets värde i kontanter. Utbetalas terminsvis i slutet på augusti samt i början av januari. Markera på ansökan om busskort/kontantbidrag.

Anslutningsbidrag

Har du mer än sex kilometer till närmsta busshållplats utbetalas ersättning med för närvarande 16 kronor/mil efter det att vi får in din redovisning/räkning. Ersättningen betalas ut efter varje terminsslut. Samåkning krävs (om möjligt). Markera på ansökan om busskort/anslutningsbidrag.

Ansökan om inackorderingsbidrag

Om du studerar på en kommunal gymnasieskola kan du inför läsåret ansöka om inackorderingsbidrag, om du har lång eller tidskrävande resväg och måste inackordera dig på skolorten. Studerar du på en friskola ansöker du om inackorderingsbidrag hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Bifoga alltid kopia på hyreskontraktet, även om du tidigare läsår varit beviljad bidrag. Är du inneboende hos någon ska denne intyga att du bor där.

Flyttar du till kommunen under läsåret går det bra att sända in ansökan när du blivit folkbokförd här.

Sidansvar: Henrik Oleskog
Senast uppdaterad: 2016-11-01

Kontakt
Eva Gilberg Olsson
Telefon: 0524-181 62
E-post: eva.gilberg.olsson@munkedal.se
Länkar

Blanketter och information

Inackorderingsbidraglänk till annan webbplats

Resebidraglänk till annan webbplats

Information om inackorderings- och resebidrag PDF (pdf, 538.6 kB)

Regler för Västtrafiks skolkort 2016/2017PDF (pdf, 214.9 kB)

Information inför nytt läsår skickas hem till gymnasieelever under maj månad.

För information om studiehjälp och extra tillägg se www.csn.selänk till annan webbplats eller ring CSN på telefon 0771-276 000.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-11-01 | Om webbplatsen