Startsida

Gymnasieskolans Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ersätter det som tidigare hette Individuella programmet (IV) och är programmet för dig som inte är behörig till ett nationellt program.

Behörighetskraven för nationellt program är godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt minst fem andra ämnen.

Det finns fem olika Introduktionsprogram och vilket du ska gå beror på din situation och dina mål.

De fem introduktionsprogrammen är: Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

Vilket program du ska gå bestämmer vi tillsammans

Om du ska gå ett introduktionsprogram kontaktar vi dig för att boka in ett möte i juni. Om du redan tidigare vet, eller tror att du ska gå ett introduktionsprogram, så ta gärna kontakt med oss så tidigt som möjligt. På mötet bestämmer vi tillsammans hur du ska lägga upp dina studier på ett av Introduktionsprogrammen. Det som avgör vilket program du ska gå är vilket mål du har med utbildningen.

Behörig till programmen

Det finns inga behörighetskrav till Introduktionsprogrammen.

Vad är ditt mål med att gå på ett Introduktionsprogram?

- Att komma in på ett nationellt program.
- Att komma ut på arbetsmarknaden.
- Att bli bättre i svenska för att kunna antas till ett nationellt program.
- Jag vet inte vad jag vill.

______________________________________________________________

Mål: Att komma in på ett nationell program
Om ditt mål är att komma in på ett nationellt program men du saknar behörighet till programmet, kan du läsa upp dina högstadiebetyg på Preparandutbildningen. Programmet utformas efter dina behov och målet är att du inom ett år ska läsa upp de betyg du saknar för att få behörighet att söka det nationella program du vill.

______________________________________________________________

Mål: Att komma ut på arbetsmarknaden
På Yrkesintroduktion får du hjälp att komma ut på arbetsmarknaden. Att du ska gå Yrkesintroduktion bestämmer vi på skolan och du tillsammans.
Yrkesintroduktionen kan utformas på många olika sätt men bygger på att du först ska hitta ett yrke som passar dig och att vi därefter tillsammans lägger upp en plan för hur du ska nå ditt mål och bli anställningsbar.

______________________________________________________________

Mål: Att bli bättre i svenska för att kunna antas till ett nationellt program
Om du nyligen anlänt till Sverige och behöver extra träning i det svenska språket, innan du är redo för att börja på ett nationellt program, ska du gå Språkintroduktion. Språkintroduktionen kan kombineras med kurser i annat än svenska eller med praktik, beroende på dina behov och förutsättningar.

______________________________________________________________

Jag vet inte vad jag vill
Om du inte är behörig till ett nationellt program och är osäker på vilket nationellt program du vill söka eller om du inte vet vad du vill göra i framtiden, kan du gå Individuellt alternativ. Din utbildning utformas då specifikt efter de behov och önskemål du har, så att du ska kunna hitta det som passar dig för att ta dig vidare. Målet med din utbildning på det Individuella alternativet varierar beroende på dina förutsättningar och önskemål.

______________________________________________________________

Läs mer om de fem programinriktingarna på Skolverketlänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter (Klicka på namnet för att skicka e-post)

Namn

 

Telefon

Anna Aronsson

Lärare

0524-182 59

Helena Lindhe

Lärare

0524-182 59

Magnus Ogemark

Lärare

0524-182 59

Catarina Jacobson

Samordnare

0524-183 09

Edrees Amini

Språkstödjare

0524-182 59

Elin Lindblad

Lärare

0524-182 59

Henrik Oleskog

Rektor

0524-182 28

Håkan Savik

Lärare

0721-459598

Jenny Holm Kjellsson

Lärare

0524-182 59

Lillemor Kihlstrand

Specialpedagog

0725-373608

Lisa Jacobson

Handledare

0524-182 59

Martin Hagström

Handledare

0524-182 59

Martin Olsson

Lärare

0524-182 59

Henrik Silfvenius

Studie- och yrkesvägledare

0524-182 29

Fredrik Ringbäck

Kurator

0524-182 59

Salah Abdulla

Handledare

0524-182 59

Kristina Schewenius

Lärare

0524-182 59

Sissel Ericsson

Lärare

0524-182 59

Bertil Wockatz

Lärare

0524-182 59

Irene Andersson

Lärare

0524-182 59

Khleel Gareeb

Språkstödjare

0524-182 59

Maria Wallin

Lärare

0524-182 59

Sami Almahrous

Språkstödjare

0524-182 59

Sidansvar: Henrik Oleskog
Senast uppdaterad: 2017-03-30

Kontakt

Postadress:
Introduktionsprogrammen
Kunskapens hus
Box 23
455 21 Munkedal

Telefon:
0524-183 09, 182 59, 182 27

Besöksadress:
Kustvägen 12
455 61 Dingle

Kunskapens hus

Kunskapens Hus

Kunskapens Hus erbjuder grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i Svenska för invandrare (SFI), gymnasieskolans
introduktionsprogram, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna (Särvux) och en utökad skolbarnomsorg för ungdomar med funktionsnedsättning i åldern 12-21 år som kallas Tonårsgruppen.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-30 | Om webbplatsen