Startsida

Lärarstudenter - verksamhetsförlagd utbildning

Lärarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Munkedal

VFU, den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, har till syfte att förankra utbildningen i konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande.

Lärarstudenten ska få möjlighet att utveckla såväl yrkeskunskaper som förmågan till reflektion. Målet är att få en växelverkan mellan de högskoleförlagda och de verksamhetsförlagda delarna i lärarutbildningen, mellan teori och praktik.     

Studenten tillhör under sin utbildning ett VFU-område, i vårt fall Munkedals kommun. Studenten har själv möjlighet att påverka valet av VFU-område, men placeringen på området och inom skolenheten sker i samarbete med högskolan och kommunens samordnare.

Munkedals kommun samarbetar med:
Karlstads Universitet
Högskolan Väst

Sidansvar: Marie Wackfelt
Senast uppdaterad 2016-03-08

Kontakt

Marie Wackfelt
Telefon: 0524-181 82

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-03-08 | Om webbplatsen