Startsida

Kvalitetssäkring

Munkedals kommun och kommuner i norra Bohuslän (Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum) samarbetar sedan flera år tillbaka med systematiska jämförelser mellan kommunerna. Dessa jämförelser finner du på länkarna vars adresser står till höger.

Benchmarking

Sedan mitten av 1990-talet har ekonomgruppen för barn och utbildning en arbetsordning och nyckeltal inom barnomsorg och skola. Gruppen har diskuterat gemensamma frågor såsom resursfördelningssystem, konteringsplan, statistik, redovisningsfrågor med mera. Inom barn och utbildning finns även andra arbetsgrupper med representanter från verksamheterna. Syftet är att skapa ett väl fungerande nätverk för diskussioner kring uppkomna problem i det dagliga verksamhetsarbetet.

Samverkan inom V8

Barn- och utbildningsgruppen har utökat sitt arbete genom ett fastare samarbete mellan kommunerna. Utöver de fem ursprungskommunerna har även Dals-Ed, Färgelanda och Orust anslutits till gruppen. Detta samarbete utgår ifrån Benchmarkingarbetet och har vidgats till att även omfatta kvalitetsfrågor och nätverksträffar. Samtidigt deltar kommunerna i projekt och samverkansgrupperingar i olika konstellationer.

Detta sker till exempel genom:
•    Kommunförbundet Fyrbodal
•    Skolverkets nätverk
•    Förvaltningschefsnätverk
•    Benchmarkingarbete inom ekonomi
•    Olika projekt, till exempel Genväg och Entreprenörskap i skolan
•    Oktoberdagar (Kompetensutvecklingsdagar där alla åtta kommuner deltar)

Intentionen med samverkan är att ge ökad kunskap och driva utveckling inom framför allt följande områden:
•    Kvalitetsutvecklingsfrågor – kollegial utvärdering, kvalitetsredovisning
•    Kompetensutveckling
•    Betyg och bedömning – kvalitetssäkring
•    Benchmarking – nyckeltal, enkäter, analys
•    Nätverk – på lednings- och verksamhetsnivå


Sidansvar: Margareta Andersson
Senast uppdaterad 2016-01-15

Kontakt

Ekonom för Sektor Barn och Utbildning
Telefon: 0524-182 47

Länkar

Arbetsgruppens rapport för 2011PDF (pdf, 750.7 kB)

Arbetsgruppens rapport för 2012PDF (pdf, 805.1 kB)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-15 | Om webbplatsen