Startsida

Kvalitetsredovisning

Enligt förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet med mera skall varje kommun, varje skola och varje fritidshem årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Det grundläggande motivet för detta krav är att redovisningarna skall fungera som ett hjälpmedel att utveckla och förbättra verksamheten. Samtidigt är detta ett sätt att tydliggöra skolornas resultat och arbetet med att förverkliga skolans mål.

Barn- och utbildningsnämnden har valt att kvalitetsredovisa sin verksamhet utifrån kalenderår.


Övergripande kvalitetsredovisningar

Enheternas kvalitetsredovisningar

Sidansvar: Marie Wackfelt
Senast uppdaterad 2017-02-06

Kontakt

Marie Wackfelt
0524-181 82
marie.wackfelt@munkedal.se

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-02-06 | Om webbplatsen