Startsida

Mål

De mål man arbetar efter i förskola och skola är både kommunala och statliga.

De kommunala målen revideras årligen i samband med budgetprocessen.

Skollagen med timplaner, läroplaner och kursplaner är de nationella styrdokument (måldokument) som skall styra verksamheten inom barnomsorg och skola. I den nya styrningens idé ligger att detaljbestämmelser skall undvikas, och att kommunernas och skolornas frihet skall vara så stor som möjligt. Skolan skall ändå vara likvärdig över hela landet.

Regeringen fastställer läroplaner för förskolan (LpFö 98), det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) och för de frivilliga skolformerna (Gy 11).

Läroplanerna skall tillsammans med skollagen styra verksamheten i skolan. Alla som arbetar där är skyldiga att följa dem.

Skolans uppgifter och de värden som skall ligga till grund för undervisningen bestäms i läroplanerna.

Läroplanen, som bl a gäller för grundskolan (Lgr 11), är uppdelad i följande huvudområden:

  • normer och värden
  • kunskaper
  • elevernas ansvar och inflytande
  • skola och hem
  • övergång och samverkan
  • skolan och omvärlden
  • bedömning och betyg
  • rektorns ansvar

Sidansvar: Marie Wackfelt
Senast uppdaterad 2016-03-08

Kontakt

Barn och Utbildning
Marie Wackfelt
0524-181 82

Länkar

Här kan du läsa hela texten med de olika läroplanerna:

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmetPDF (pdf, 5.3 MB)

Läroplan för grundsärskolanPDF (pdf, 3.4 MB)

Läroplan för förskolanPDF (pdf, 4 MB)

Vill du veta vilka särskilda rättigheter som du och ditt barn har till särskilt stöd inom Förskole- och Grundskoleenheten - klicka på nedanstående länk!

www.skolverket.selänk till annan webbplats

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-03-08 | Om webbplatsen