Startsida

Nyckeltal skola

Munkedals kommun har tillsammans med kommunerna i norra Bohuslän ett  samarbete inom det ekonomiska området bl a i ett särskilt projekt med systematiska jämförelser av nyckeltal, mellan kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum.

Sedan mitten av 90-talet har ekonomgruppen för Barn- och utbildning redan en arbetsordning och nyckeltal inom barnomsorg och skola framtagna.

Gruppen har även  diskuterat gemensamma frågor såsom resursfördelningssystem, konteringsplan, statistik, redovisningsfrågor mm.
Syftet är att skapa ett väl fungerande nätverk där vi kan diskutera uppkomna problem i det dagliga verksamhetsarbetet. 
 

Samverkan inom skolområdet - V 8

Under senare år har ett fastare samarbete tagit form mellan kommunerna Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad och Tanum. Detta samarbete utgår ifrån benchmarkingarbetet och har vidgats till att även omfatta kvalitetsfrågor och nätverksträffar. Samtidigt deltar dessa kommuner i projekt och samverkansgrupperingar i andra konstellationer.

Några samverkansområden är: 

* Fyrbodals gymnasieskola
* Benchmarking med utökning av antalet kommuner till 8 i antalet
* Analysgrupp vilket diskuterar framtagna resultatnyckeltal såsom
   behörighet, betyg mm
* Entreprenörskap i skolan
* Genväg
* Oktoberdagarna (nätverksdagar där alla skolledare inom
   samverkansområdet deltar)
  

Sidansvar: Margareta Andersson
Senast uppdaterad 2016-02-09

Fronter, information om ekonomiska nyckeltal och resultatnyckeltal, anteckningar och utredningar

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-02-09 | Om webbplatsen