Måndag 21 Maj
Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Musikskolan informerar

Anmälan


Alla som vill ha en plats måste skicka in en anmälan - även elever som redan nu spelar i Musikskolan!

  • Anmälan görs för ett läsår i taget och behöver därför förnyas med målsmans underskrift.
  • En anmälning är bindande. Om eleven har påbörjat undervisningen under höstterminen tas full avgift ut.
  • Årets anmälan gör Du på vår anmälningsblankett och den skall vara inne senast 24/5. Du får besked om Du är antagen senast den 10/9.

Avgifter

  • Terminsavgift: 700 kr.
  • För elev som väljer att spela elbas, stråk- eller blåsinstrument kostar första terminen 350 kr
  • Hyra av instrument: 250 kr per termin. Vissa instrument kan Du hyra genom Musikskolan, till exempel fiol och de flesta blåsinstrument. Övriga instrument måste Du köpa eller hyra från musikhandeln. Blockflöjt kan köpas genom Musikskolan.

 

Kurslitteratur

  • De böcker som är förknippade med kurserna måste Du själv bekosta, men kan beställas genom musikskolan.
  • Lektionstiden är 20 min i veckan i grupp eller enskilt.

Undantag

Dessa instrument kan väljas under speciella förutsättningar:

  • Keyboard: Du behöver ha minst 61 tangenter på ditt instrument och gärna möjlighet till pedal
  • Elgitarr/Elbas/Trummor/Kontrabas: Alla skolor har inte den utrustning som behövs vilket innebär att undervisningen måste ske i Musikskolans lokaler. (Eventuellt på kvällstid)

Speciellt för målsman

Vid anmälan till Musikskolan godkänner målsman att eleven får gå ifrån undervisningen (20 min per vecka) utan krav på extrainsatser från grundskolans sida. Om grundskolan genomför aktiviteter som stör musikskolans lektionstillfällen kan dessa ej kompenseras. Vi försöker lägga schema i samråd med elev och klasslärare så att elevernas ordinarie undervisning störs så lite som möjligt.


Välkommen med Din ansökan!

Sidansvar: Olle Åkerlund
Senast uppdaterad: 2016-03-08

Kontakt

Postadress:
Fossvägen, 455 22 Munkedal

Besöksadress:
Kulturhuset, Skolvägen 5

Telefon:
0524-182 39

E-post:
musikskolan@munkedal.se

Rockgrupp Lost Highway Kasper Linnea Sandra

Rockgruppen Lost Highway på turne' i Norge

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-03-08 | Om webbplatsen