Startsida

Skolskjutsar

Skolskjuts anordnas till elever med skolväg som överstiger nedan angivna kilometergränser.
Åldersintervall och kilometergränser
Elev i förskoleklass samt årskurs 1 - 5 2,0 km.
Elev i årskurs 6 - 9 3,0 km.
Gymnasieelever 6,0 km.

Extra skolskjuts kan anordnas för:

  • Handikappad elev där behovet av skolskjuts är uppenbart.
  • Elev som genomgått operation eller lider av sjukdom där behovet av skolskjuts är styrkt av läkarintyg.
  • Elev som av läkare bedömts vara i behov av transport på grund av psykologiska, pedagogiska och/eller sociala skäl.
  • Anmälan/ansökan skall göras minst 1 vecka före ändringen skall ske.

Riktlinjer för skolskjutstransporter med buss och taxi i Munkedals kommun.PDF (pdf, 96.5 kB)
Antagna av UKN 2003-06-12 § 58.

Revidering av skolskjutsreglerna

För att underlätta dagbarnvårdarnas arbetssituation beslutade UKN 2004-10-28 § 55 att barn hos dagbarnvårdare tillåts nyttja befintliga skolskjutsar.

Information till föräldrar med barn som ej är berättigade till skolskjuts

Elever, som ej är skolskjutsberättigade, men ändå åker med skolbussarna (gäller 800 och 900 bussarna) skall erlägga avgift för resan enligt ordinarie taxa.

Sidansvar: Kajsa Lindberg
Senast uppdaterad 2016-08-02

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-08-02 | Om webbplatsen