Startsida

Ansvar

Föräldrarna

Föräldrarna har ansvaret för eleven på dennes väg till skolan eller påstigningsplatsen. Missar eleven skolskjutsen har föräldrarna ansvaret för att eleven kommer till skolan.

Efter skolan anses kommunen aktivt ha överlämnat ansvaret till föräldrarna, när elev på överenskommen tid går från skolan eller när elev stiger av skolskjutsen.

Föraren

Föraren av skolskjutsfordon har ansvaret under färd.


Sidansvar: Kajsa Lindberg
Senast uppdaterad 2016-03-08

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-03-08 | Om webbplatsen