Startsida

Definitioner

Med skola avses förskoleklass, grundskola och särskola.

Med bostad avses elevens bostad där han/hon är folkbokförd.

Med elev avses barn i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola.

Med skolskjuts avses resa mellan bostad och skola, inte resor som sker under dagen i skolan (studiebesök, idrottsdagar etc.).

Med gångavstånd  avses avståndet mellan bostaden och påstigningsplatsen (mäts från tomtgräns till skolans tomtgräns/påstigningsplatsen).

Med självskjuts avses skjuts med fordon som ordnas av vårdnadshavaren.

Med väntetid avses dels tiden mellan skolskjutsens ankomst till skolan och första lektionens början, dels tiden från sista lektionens slut till skolskjutsens avgång.

Sidansvar: Kajsa Lindberg
Senast uppdaterad 2016-01-15

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-15 | Om webbplatsen