Startsida

Ändring av tider och turer

— Ändring av skoltider fritidsschema eller adress för hämtning eller lämning

Kontakta skolskjutsansvarig telefon 0524-181 70


— Ändring av fast karaktär (exempelvis ny adress, ny elev).

Fem hela arbetsdagar för ändring av fast karaktär. Med hel arbetsdag menas att ändringen skall vara inlämnad före klockan 09.00.

—Tillfälliga ändringar (exempelvis friluftsdagar, studiedagar).

Tre hela arbetsdagar för tillfälliga ändringar. Med hel arbetsdag menas att ändringen skall vara inlämnad före klockan 09.00.

— Beställningscentralens information

Kan inte garantera fem hela arbetsdagar för ny elev i anslutning till skolstart. Beställningscentralen får då göra en bedömning beroende på hur läget ser ut. Det kan ta upp till flera veckor.

— För att inför nytt läsår eller annan förändring kontrollera hur dags taxin kommer

Kontakta beställningscentralen, telefon 0515-68 57 65. Beställningscentralen lämnar ut exakta hämtningstider men påpekar att dessa tider är cirkatider. Tiden kan variera från fem minuter före till fem minuter efter.

— Bomresor

Om det blir bom på morgonturen kommer hemresan att avbokas automatiskt av beställningscentralen. Om eleven skall med taxin hem på eftermiddagen måste anhörig själv meddela detta till beställningscentralen,
telefon 0515-68 57 65.

Sidansvar: Kajsa Lindberg
Senast uppdaterad 2016-01-15

Kontakt

Kajsa Lindberg
Skolskjutssamordnare
Telefon: 0524-181 70
E-post: kajsa.lindberg@munkedal.se

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-15 | Om webbplatsen