Startsida

Råd

Målsättningen är att kommunens skolskjutsar ska vara kvalitetssäkrade ur trafiksäkerhetssynpunkt, så att de som reser med transporterna och deras anhöriga, ska lita på att de utförs på ett så trafiksäkert sätt som möjligt.

På väg till skolskjutsen
I fordonet
På väg hem

Sidansvar: Kajsa Lindberg
Senast uppdaterad 2016-01-15

Kontakt

Kajsa Lindberg
Skolskjutssamordnare
Telefon: 0524-181 70
E-post: kajsa.lindberg@munkedal.se

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-15 | Om webbplatsen