Startsida

På väg hem

Lär barnet att sitta  kvar på sin plats till dess att skolskjutsen har stannat helt och hållet. Det är lätt att ramla om man står upp i ett fordon som rör sig.

Berätta för barnen att det är viktigt att låta bussen åka iväg så långt att sikten är fri, innan man går över gatan. Barn har rusat ut bakom bussar och blivit påkörda.

Minst lika viktigt som att kartlägga barnens väg till skolskjutsen är att ta reda på var de rör sig efter skolan slut. Gå med, visa, försök hitta andra vägar att ta sig fram.

Genom att engagera sig kan man påverka trafiksäkerheten. Tala med skolskjutsens förare. Kontakta gärna Skolskjutshandläggaren och lämna dina synpunkter.

Sidansvar: Kajsa Lindberg
Senast uppdaterad 2016-01-15

Kontakt
Kajsa Lindberg
skolskjutssamordnare
Telefon: 0524-181 70

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-15 | Om webbplatsen