Startsida

På väg till skolskjutsen

Det är viktigt att komma i tid till hållplatsen. Annars får andra barn vänta. Och ju längre de vistas nära trafiken desto större är risken att något händer. När barnet inte ska åka är det bra om föraren får reda på detta och inte behöver vänta i onödan. Barnet kan få gå en bit till sin hållplats.

För att erhålla skolskjuts gäller vissa kilometersgränser från hemmet till skolan/hållplatsen. Ungdoms- och kulturnämnden har antagit riktlinjer PDF (pdf, 96.5 kB)för vad som gäller för skolskjutsning.

Under den mörka årstiden måste reflex användas!  

Föräldrarna till små barn bör följa dem till hållplatsen. Men också de större barnen behöver vägledning. Gå med dem då och då och prata om sådant som är farligt längs vägen till skolskjutsen. Försök hitta mindre farliga vägar. De flesta olyckor i samband med skolskjutsning inträffar vid på- och avstigning eller på väg till och från hållplatsen.

Hållplatsen kan vara en utsatt trafikmiljö. Gör klart för barnet att den platsen är olämplig för lek och att det är farligt att stå för nära vägbanan.

När barnet stiger på skolskjutsen är det viktigt att alla tar det lugnt. Annars finns risken att någon faller eller knuffas ut i gatan.

Under hösten 2005 har alla barn som  går  i förskoleklass - t.o.m åk 5  fått  var sin reflexväst som skall användas av eleverna när dom skall till och från skolan.
När eleverna står och väntar på bussen syns dom bättre för trafikanterna.

Sidansvar: Kajsa Lindberg
Senast uppdaterad 2016-01-15

Kontakt
Kajsa Lindberg
skolskjutssamordnare
Telefon: 0524-181 70

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-15 | Om webbplatsen