Startsida

Regler för terminskort för skolskjutser till kommunens skolor

Ungdoms- och kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2004-05-27,§ 29 att man från höstterminen 2004 inför terminskort för elever i grundskolan som är berättigade till skolskjuts enligt skolskjutsreglementet.

Förlorat terminskort för elever i årskurs 4 - 9 ersätts av förälder/elev med 200 kronor

Ungdoms- och kulturnämnden beslutade 2005-03-17 § 12 punkt 6 följande:
När elev talar om för chauffören att han/hon har glömt sitt terminskort, får eleven svaret att det trots allt går bra att åka med till skolan, men uppmanas att gå till skolexpeditionen för att där införskaffa en tillfällig hemresebiljett för hemresan.

Denna rutin för glömda terminskort gäller alla berörda elever, alltså även de som av någon anledning inte har åkt skolskjuts på morgonen, och därmed inte fått uppmaningen av busschauffören att införskaffa tillfällig biljett.

 

Sidansvar: Kajsa Lindberg
Senast uppdaterad 2016-03-08

Kontakt
Kajsa Lindberg
skolskjutssamordnare
Telefon: 0524-181 70

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-03-08 | Om webbplatsen