Startsida

Vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning

står öppen för dig som har kortare utbildning än nio år, eller som har gått ut grundskolan och behöver komplettera eller repetera något ämne inför fortsatta yrkes- eller gymnasiestudier. Du kan läsa svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi och hem- och konsumentkunskap. Du kan kombinera grundläggande- med gymnasial vuxenutbildning.

Gymnasial vuxenutbildning

är ett alternativ för dig som vill komplettera dina tidigare gymnasiestudier eller behöver en ny kompetens. Du kan läsa allt från en enstaka kurs till en hel yrkesutbildning.

Utbildning i Svenska för invandrare (SFI)

ska ge nyanlända invandrare grundläggande kunskaper i svenska samt kännedom om det svenska samhället. Efter att ha fått betyg i SFI, kan du bygga på din svenska ytterligare genom att läsa kursen "Svenska som andraspråk". Den ger dig grundskolekompetens i svenska och är gymnasieförberedande. Det är möjligt för deltagarna att kombinera kurser inom SFI med studier i grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning. I utbildningen kan även praktik ingå. 

Särskild utbildning för vuxna (Särvux)

Särskild utbildning för vuxna, Särvux, är en egen skolform som vänder
sig till vuxna med någon form av utvecklingshandikapp som vill komplettera sin utbildning. Särvux följer samma läroplan som gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Däremot har Särvux egna kursplaner och timplaner.
Varje elev arbetar utifrån sin egen förmåga och studierna planeras och utvärderas av den studerande och läraren tillsammans.
Undervisningen sker i små grupper och ibland enskilt. Alla kurser går
på dagtid. Det kostar ingenting att gå på särvux. Samverkan sker oftast med
Lysekil eller Sotenäs. Placering kan bli i någon av dessa kommuner.

Se hela vårt kursutbud här


Sidansvar: Henri k Oleskog
Senast uppdaterad: 2017-02-02

Kontakt

Besöksadress:
Kustvägen 12
455 61 Dingle

Postadress:
Box 23
455 21  Munkedal

E-post: kunskapenshus@munkedal.se

facebook

Följ oss gärna på facebook

Kunskapens hus

Kunskapens Hus

Kunskapens Hus erbjuder grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i Svenska för invandrare (SFI), gymnasieskolans
introduktionsprogram, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna (Särvux) och en utökad skolbarnomsorg för ungdomar med funktionsnedsättning i åldern 12-21 år som kallas Tonårsgruppen.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-02-02 | Om webbplatsen