Startsida

Barnskötare

Barnskötare inom förskola/fritidshem


Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som barnskötare eller som redan idag arbetar som barn-skötare men saknar utbildning.


Att jobba med barn är att jobba med framtiden. På vår utbildning får du kunskap om barns utveckling, pedago-gisk omsorg och lärande. Du lär dig om skapande verk-samhet i pedagogiska sammanhang. Du utvecklar dig i kommunikation och etiska frågeställningar, allt för att skapa en trygg och stimulerande tid för barnen när föräldrarna arbetar.


Utbildningen pågår under 40v.Heltidsstudier med 2-3 da-gar på skolan och 2 dagar APL (Arbets Platsförlagt Lä-rande) ute i olika verksamheter.


Efter utbildningen kan du arbeta inom förskola och fritids-verksamhet. Du kan även arbeta som elevassistent.

Utbildningsort: Dingle

Utbildningstid: 170828-180601

Traditionell utbildning
Schemalagda heltidsstudier under 40 veckor.

Planerad kursstart: 170828

Kurser:

Kurser:

Kommunikation

PEDKOU0

100p

Aktivitetsledarskap

PEDAKI00S

100p

Barns lärande & växande

PEDBAS0

100p

Lärande & utveckling

PEDLÄR0

100p

Skapande verksamhet

PEGSKP0

100p

Hälsopedagogik

HALHAL0

100p

Pedagogiskt ledarskap

PEDPEG0

100p

Pedagogiska teorier & praktiker

PEDPED0

100p

Specialpedagogik

SPCSPE01

100p

Summa:


900p


Kostnader/utrustning:

Förkunskaper:
Grundskolans Svenska/Svenska som andraspråk

Till ansökan skall bifogas:
Kopia på betyg
Personligt brev

Ansökan: Du ansöker via din hemkommun eller direkt hos Kunskapens Hus. Blanketter

Sista ansökningsdag
9 juni 2017

Studiemedel
Sök på csn.selänk till annan webbplats

Sidansvar: Henrik Oleskog                                                                    Senast uppdaterad 2017-03-22

Kontakt

Studievägledare
Liliane Hjalmarson
Telefon: 0524-180 77
E-post: liliane.hjalmarson@munkedal.se

Verksamhetsutvecklare
Richard Lundquist
Telefon: 070-31 45 155
E-post: richard.lundquist@munkedal.se

Rektor
Henrik Oleskog
Telefon: 0524-182 28
E-post: henrik.oleskog@munkedal.se

Länkar


facebook

Följ oss gärna på facebook

Barn som leker i sandlåda

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-22 | Om webbplatsen