Startsida

Studieekonomi

Här har vi gjort en sammanställning av de vanligaste studiestöden som du har möjlighet att söka. Studiestöd kan du ha antingen på heltid eller deltid. För heltidsstudier krävs 20 poäng per vecka. Utförligare information om stöden finns på CSN:s hemsida www.csn.selänk till annan webbplats , där du också gör din ansökan.

​OBS: Ska du ansöka om studiestöd måste du ha e-legitimation eller beställa en personlig kod från CSN innan du kan göra din ansökan.

Frågor och svar

Stödform

Studiehjälp

Studiemedel

Studiestartsstöd*

Vem får?

Alla heltidsstuderande t.o.m. våren det år du fyller 20 år.

Från hösten det år du fyller 20 år t.o.m. det kalenderår du fyller 56 år. Rätten att låna begränsas när Du fyller 47 år.

Du ska vara 25-56 år.
Varit arbetslös och inskriven hos AF i minst 6 månader.
Ha en kort tidigare utbildning.
Ha ett stort behov av utb. på grundskole- el. gymn.nivå för att kunna etablera Dig på arb.marknaden.
Inte haft studiestöd under de senaste 3 åren.

Hur länge?

Gäller t.o.m. våren det år du fyller 20 år.

Grundskolenivå 40-100 veckor (beroende på förkunskaper). Gymnasial nivå 80-120 veckor (beroende på förkunskaper). Du kan läsa 50, 75 eller 100 %.

50 heltidsveckor

Hur mycket?

För närvarande 1050 kr per månad. (9 utbetalningar per år). Normalt = fyra utbetalningar på hösten och fem utbetalningar på våren. Studerar du minst fem månader på våren utgår ytterligare en utbetalning på våren.

Heltidsstudier 4 veckor: Bidrag 2848 kr, lån 7168 kr = Totalt 10016 kr. Under vissa förutsättningar kan ett högre bidrag beviljas: Bidrag 6628 kr, lån 3388 kr = Totalt 10016 kr. Möjlighet finns att ansöka om ytterligare lån, 3508 kr/månad.

Bidrag: Cirka 8500 kr/4veckor

 

 

Tilläggsbidrag för dig med barn, som utbetalas var 4:e vecka. Bidragets storlek varierar beroende på hur många barn du har och i vilken takt du studerar. Ex 100 % studier: 1 barn 588 kr, 2 barn: 964 kr.

Om Du har vårdnaden om barn ska Du även kunna få tilläggsbidrag.

Ska pengarna betalas tillbaka?

Nej.

Ja, lånet + ränta.

Nej.

När söker man?

Du behöver inte ansöka. Skolan meddelar CSN när du är antagen.

Ingen sista ansökningsdag. Prövas i den ordning ansökningarna kommer in, dock max fyra veckor retroaktivt.

Du gör din ansökan hos Studie- och yrkesvägledaren.

 *Eftersom riksdagen inte beslutat om förslaget om Studiestartsstöd
ännu, kan det bli förändringar i reglerna. Beslutet kommer att tas under våren.

Sidansvar: Henrik Oleskog

Senast uppdaterad 2017-03-30

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-30 | Om webbplatsen