Startsida

Ljudböcker

Biblioteken skiljer på ljudböcker och talböcker. Till ljudböcker räknas cd-böcker, mp3-böcker, kassettböcker m. fl. Dessa finns tillgängliga för alla.
Talböcker däremot är endast avsedda för den som har läs- och skrivsvårigheter eller något annat funktionshinder som gör det svårt att läsa på vanligt sätt. Vi har samlat information om talböcker (DAISY) på en egen sida.

  • Cd-bok - Är av samma typ som en musik-cd. Varje skiva rymmer ca. 80 minuter. En bok kan därför bestå av många skivor. Inläsningen görs ofta av skådespelare eller av författaren själv. Skivan fungerar i datorer, cd-spelare och i bilen. För att föra över den till en mobiltelefon måste skivan göras om och kopieras. Denna process kallas även rippning.
  • Mp3-bok - Här får hela boken plats på en enda skiva. Fungerar i datorer, mobiltelefoner och moderna bilar. Inläsningen görs ofta av skådespelare eller av författaren själv.
  • Strömmande ljud - här lyssnar du på samma sätt som en radiosändning.

Strömmande ljudböcker

Biblioteket kan erbjuda ett antal strömmande ljudböckerlänk till annan webbplats. Dessa fungerar även på mobila enheter.

Sidansvar: Anders Zettergren
Senast uppdaterad 2017-01-17

Kontakt

Huvudbiblioteket Munkedal
0524-181 00
biblioteket@munkedal.se

Hällevadsholms bibliotek
0524-180 60

Dingle bibliotek
0524-180 60

Hedekas bibliotek
0524-180 49

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-01-17 | Om webbplatsen