Startsida

Nationella bredbandsstrategin

I framtiden kommer tillgången till en säker och kapacitetsstark Internetuppkoppling vara en självklarhet för alla hushåll, företag och andra organisationer oavsett om det är stad eller landsbygd.

Regeringen har satt upp ett övergripande mål om att Sverige ska ha bredband i världsklass. En hög användning av IT och Internet är bra för Sverige både vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det är också en hjälp i att klara av de utmaningar en ökad globalisering, klimatförändringar och en åldrande befolkning i ett glest bebyggt land innebär. En förutsättning för att möta dessa utmaningar är att det finns tillgång till bredband med hög överföringshastighet i hela landet.

År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med den hastigheten.

Det är viktigt att svenska företag och hushåll i alla delar av landet kan dra nytta av de möjligheter som tillgång till kraftfullt bredband ger så att arbetsmetoder kan effektiviseras och nya tjänster och affärsmodeller utvecklas.

Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. När allt fler tjänster i samhället blir digitala måste alla ges möjlighet att koppla upp sig. Tillgången till bredband är i grunden en demokrati- och rättighetsfråga.

Utgångspunkten är att elektroniska kommunikationstjänster och bredband tillhandahålls av marknaden.

Sidansvar: Jan-Erik Larsson
Senast uppdaterad 2015-07-31

Kontakt

Näringslivsutvecklare
Jan-Erik Larsson
Telefon: 0524-183 64

Länkar

Läs mer om Sveriges digitala agenda på regeringens hemsida:
www.regeringen.selänk till annan webbplats

Läs mer om Bredbandsstrategi för Sverige:
www.bredbandivarldsklass.selänk till annan webbplats

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-07-31 | Om webbplatsen