Startsida

Bygga pool

Det blir allt vanligare med pooler i våra trädgårdar. Men att anlägga en pool kräver eftertanke. Här har vi sammanfattat de regler som finns på området, som en hjälp till dig som har eller ska bygga en pool.

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. När det gäller skydd mot drunkning är det just de minsta barnen som är i fokus för lagstiftningen. Barn utforskar sin närmiljö och kan av misstag ramla i en bassäng om det saknas skyddsanordningar. I jämförelse med trädgårdsdammar som kan vara grunda vid kanten är poolerna med sina tvära kanter och omedelbara djup särskilt farliga.

Säkerhet vid bassänger

Boverkets byggregler ställer krav på att bassänger och liknande på tomtmark ska utformas med ett tillfredsställande skydd mot barnolycksfall. Där sägs att en plaskdamm eller motsvarande där vattennivån är mindre än två decimeter inte behöver ha något särskilt skydd.

Reglerna innehåller också allmänna råd med förslag på lämpliga skyddsanordningar. En lösning är ett staket som är minst 90 centimeter högt och som barn inte kan klättra på eller krypa under. En grind i ett sådant staket bör ha säkerhetsbeslag eller liknande så att små barn inte kan öppna den.
En annan lösning är att täcka poolen med en presenning eller ett skyddsnät med högst 50 millimeter maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

De allmänna råden i Boverkets byggregler kan inte jämställas med lagtext. Det finns möjligheter att välja andra lösningar än i exemplen. Men man måste visa att den alternativa lösningen håller samma säkerhetsnivå som exemplen i Boverkets byggregler.

Ansvaret för att uppfylla samhällskraven vilar alltid på fastighetsägaren. Byggnadsnämnden, eller motsvarande nämnd i kommunen, har ansvar för att utöva tillsyn över att bygglagstiftningen efterlevs.

Den som undrar över om en pool uppfyller samhällets krav kan få hjälp med en bedömning av byggnadsnämnden.

Läs mer om poolerPDF (pdf, 77.1 kB)

Sidansvar: Charlotta Claesson
Senast uppdaterad 2016-11-30

Kontakt

Plan- och byggchef
Simon Sällström
0524-181 05

Bygglovshandläggare
Charlotta Claesson
0524-181 24

Exempelritningar

ExempelritningarPDF (pdf, 1 MB)

Illustratör: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket

Illustratör: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-11-30 | Om webbplatsen