Startsida

Kontrollplan

För att få ett startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen (PBL) och tillhörande föreskrifter. För att byggnadsnämnden ska kunna ta ställning till om åtgärden antas uppfylla kraven ska byggherren lämna in förslag på kontrollplan.

Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som kontrollerar. Kontrollplanen är ett dokument för kontrollen av bygget. 

Kontrollplanen ska anpassas till åtgärdens svårighetsgrad. Kontrollerna kan göras på olika sätt t.ex. genom egenkontroll eller av certifierade sakkunniga.

 

Angående rivningsåtgärder

Om kontrollplanen gäller rivningsåtgärder ska det finnas uppgifter om vilket farligt avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur både farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.Sidansvar: Charlotta Claesson
Senast uppdaterad 2017-04-21

Kontakt

Plan- och byggchef
Simon Sällström
0524-181 05

Bygglovshandläggare
Charlotta Claesson
0524-181 24

Telefontid
Måndag-torsdag 10:00-12:00

Länkar

Här lägger du i relaterad information, t.ex. länkar till andra webbplatser. Finns ingen relaterad information eller det inte är tillämpbart, tar du bort hela modulen.

Formatera till brödtext, ej kursiv

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-04-21 | Om webbplatsen