Startsida

Särskilda bestämmelser för en- eller tvåbostadshus

I anslutning till bostadshuset får man utan bygglov förse uteplatser med murar eller plank som är högst 1,8 meter högt. Muren eller planket får byggas inom 3,6 meter ut från huset och det ska vara minst 4,5 meter till tomtgräns.

Man får också ordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om taken inte är större än 15 m². Skärmtaken får inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du utan bygglov göra:

  • Tillbyggnader av bostadshuset med max 50 m², men max. 50 % av befintlig ursprunglig byggnadsarea.
  • Bygga en helt fristående komplementbyggnad på max 50 m², som ej får dominera över befintligt bostadshus. Komplementbyggnaden ska byggas i omedelbar närhet av bostadshuset.

Även om bygglov inte behövs ska tillbyggnaden uppfylla samhällets tekniska egenskapskrav. Om kök eller badrum ingår i tillbyggnaden ska en anmälan göras.

Kontakta Byggnadsnämnden för att få reda på om fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse eller ej.


Sidansvar: Charlotta Claesson

Senast uppdaterad 2017-04-21

Kontakt

Plan- och byggchef
Simon Sällström
0524-181 05

Bygglovshandläggare
Charlotta Claesson
0524-181 24

Telefontid
Måndag-torsdag 10:00-12:00

Exempelritningar

ExempelritningarPDF (pdf, 1 MB)

Illustratör: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket.

Illustratör: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-04-21 | Om webbplatsen