Startsida

Hällevadsholm

Här finns ca 23 000 m² ledig industrimark. Markpriset är 20 kr/m², avgifter för vatten och avlopp tillkommer.

Sidansvar: Erik Laurell
Senast uppdaterad 2016-01-18

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-18 | Om webbplatsen