Startsida

Munkedal-Håby

Kommunen har ambitionen att ständigt ha gott om industrimark för nya etableringar och det jobbas aktivt med nya områden mellan Munkedal och Håby. Industriområdena har med sin närhet till E6 ett strategiskt läge i regionen.

____________________________________________________________________________


Säleby och Smedberg

Industriområdena ligger strategiskt intill E6 och strax söder om Håbymotet. Efterfrågan på mark här är stor och för närvarande finns cirka 65 000 m² ledig mark med varierande färdigställandegrad. Tomter kan styckas, delvis efter önskemål. Infrastruktur inkluderande vatten och avlopp finns förberett. På Sälebyområdet finns för närvarande cirka 49 000 m² ledig mark. Markpriset är 195 kr/m², avgifter för vatten och avlopp tillkommer. På Smedberg finns det drygt 10 000 m² ledig mark. Markpriset norr är 100 kr/m². Avgifter för vatten och avlopp tillkommer.

Industrimark Smedberg/Säleby

Industrimark vid Säleby och Smedberg

__________________________________________________________________________


Håby väster

138 000 m² industrimark med bra läge vid E6 för logistiketableringar.

Detaljplanlänk till annan webbplats


Industrimark väster om Håby

Sidansvar: Erik Laurell
Senast uppdaterad 2016-02-08

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-02-08 | Om webbplatsen