Lördag 23 Juni
Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Lokala utvecklingsgrupper

Genom flera aktiva bygdegrupper och samhällsföreningar pågår ett ständigt utvecklingsarbetet i Munkedals kommun. Landsbygden med de mindre tätorterna är välmående och har blivit attraktiva för boende.

Människors förmåga att samverka är avgörande för att skapa trivsel och lokal utveckling. Den sociala ekonomins betydelse för utveckling av den egna bygden kan inte nog värderas.

En positiv tillväxt och utveckling av landsbygden skapar förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling i hela kommunen.

Kommunens landsbygdsutvecklingsarbete har kommit till för att man från kommunens sida vill öka möjligheterna till påverkan i ett underifrån perspektiv. Det är viktigt att i samverkan med kommunen ta till vara på de enskildas initiativ och drivkraft. Arbetet med landsbygdsutveckling bygger också på delat ansvar mellan bygdegrupper och kommunen.

Munkedals kommuns program för landsbygdsutveckling ska ses som en del i kommunens strategiska utvecklingsarbete för att nå den av kommunfullmäktige antagna visionen för Munkedals kommun. Syftet med programmet är att det ska stimulera till en kraftsamling för landsbygdsutveckling inom kommunens egen organisation men också i en bred samverkan mellan kommunen, lokala utvecklingsgrupper, föreningar, företag och andra organisationer.

Sidansvar: Jan-Erik Larsson
Senast uppdaterad 2017-04-26

Kontakt

Näringslivsutvecklare
Jan-Erik Larsson
Tel: 0524-183 64
E-post: jan-erik.larsson@munkedal.se

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-04-26 | Om webbplatsen