Måndag 21 Maj
Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Dingle

Dingle var tidigare en viktig järnvägsknut. Härifrån gick Sveriges första linjebuss som trafikerade sträckan Dingle-Gravarne, numera Kungshamn.
I Dingle finns Munkedals utvecklingscentrum, ett samarrangemang av tre utbildningsanordnare: Naturbruksskolan Dingle Vuxenutbildning/VGR, Munkedals kommun/Kunskapens Hus och Dinglegymnasiet AB.

Dinglebygdens samhällsförening äger bygdegården där det ordnas aktiviteter. Lokalen kan också hyras ut för privata festarrangemang.

Kontakt:

Telefon: 0763-25 22 35
E-post: info@dinglesamhallsforening.se


Sidansvar: Jan-Erik Larsson
Senast uppdaterad 2017-04-26

Bild på dingleslätten med skog, blå himmel och två vägar.

Dingleslätten. Fotograf: Lotta Karlsson

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-04-26 | Om webbplatsen