Startsida

Håby

Håby är en gammal bygd som har förvandlats många gånger. Denna gamla bebyggelse, då kallad Haugbiaar, nämndes redan 1396 i Biskop Eysteins Jordebog, kallad den röde bog, som tillhörde biskopsstolen i Oslo. Håbys kyrka har anor från 1100-talet. Men fynd har också hittats från yngre stenåldern.
Idag har Håby utvecklats till ett småföretagar-centrum. Där finns ett stort utbud av företag inom service-, tjänste- och handelssektorn.

Efter E6 utbyggnaden har Håby blivit intressant för etablering av handelscentrum och undersökningar samt planarbete pågår.

Håby sockenförening är den lokala bygdegruppen. De arrangerar många aktiviteter som annonseras i Håbybladet. Håby sockenförening har också ett vänortsutbyte med tyska Haby.

Kontaktperson:
Jan Hognert
0524-234 80
0737-82 70 95
hognert@telia.com

Sidansvar: Jan-Erik Larsson
Senast uppdaterad 2016-01-18

Bild Håby kyrka
Håby kyrka

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-18 | Om webbplatsen