Startsida

Landsbygdsprogrammet 2004-2007

Kommunfullmäktige har angivit följande målsättningar för arbetet med landsbygdutveckling i Munkedals kommun:

- Behålla och utveckla en levande landsbygd
- Landsbygdsfrågorna skall få en större tyngd vid planering och beslutsfattande.
- Behålla och utveckla skola, service, boende, sysselsättning, kultur- och fritidsaktiviteter m.m. i de olika bygderna.
- Förbättra möjligheterna för att främst kvinnor och ungdom på landsbygden skall få sysselsättning och ha möjlighet att bo kvar.

Utifrån detta har ett program för landsbygdsutveckling tagits fram i samverkan med bygdegrupperna och samhällsföreningarna i Munkedals kommun.

En revidering av landsbygdsprogrammet kommer att påbörjas under hösten 2013.

Landsbygdsprogrammet 2004-2007 PDF (pdf, 596.8 kB)antogs i kommunfullmäktige den 2004-04-28, § 29.

Sidansvar: Jan-Erik Larsson
Senast uppdaterad 2016-01-18

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-18 | Om webbplatsen