Startsida

Landsbygdsråd

Sedan 1996 har ett landsbygdsråd varit inrättat i Munkedals kommun. I landsbygdsrådet ingår två representanter från varje bygdegrupp och tjänstemän från kommunstyrelsens utvecklingsavdelning. Till varje landsbygdsråd inbjuds också kommunstyrelsens presidium samt fadderpolitiker. Landsbygdsrådet träffas två gånger per år. Till dessa träffar kan föreläsare och andra gäster med landsbygdsutveckling som specialistkompetens inbjudas.
Landsbygdsrådet är inget beslutande organ utan fungerar som en mötesplats där idéer och erfarenheter utbytes samt utgör en informationskanal.

Det är nödvändigt att ta tillvara den kunskap och det engagemang för bygdens utveckling som finns lokalt. Som en viktig resurs och en koppling mellan det lokala utvecklingsarbetet och kommunens samhällsplanering har en fadderpolitiker utsetts från kommunfullmäktige till respektive kommundel. Fadderpolitiker skall aktivt medverka till en dialog mellan kommunen och bygdens invånare, föreningar, näringsliv samt stimulera till en utvecklad lokal demokrati. Fadderpolitikern ska också informera sig om det lokala näringslivets hot och möjligheter.

Sidansvar: Jan-Erik Larsson
Senast uppdaterad 2016-01-18

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-18 | Om webbplatsen