Startsida

Framtidsplan 2014

Processlinje laga kraft

Förslag till Framtidsplan (översiktsplan) 2014, Munkedals kommun

Munkedals kommun tar fram en ny framtidsplan för hela kommunen. Den största förändringen mot gällande översiktsplan 2010 är att vindbruksområdena minskar med cirka fem områden. Det innebär att antalet vindkraftsverk minskar med cirka 60 verk. Kvar blir det ändå möjlighet att bygga cirka 60 vindkraftsverk.

Översiktsplanen består nu av två delar (en politisk del och en fakta del) med tillhörande tre mark- och vattenanvändningskartor. Hållbarhetsbedömning och miljöbedömning har inarbetats i första delens avslutande kapitel. De fyra bilagorna från framtidsplanen 2010 ligger kvar som bilagor till nya framtidsplanen 2014.

Under varje mandatperiod ska kommunen ta ställning till den gällande planen och avgöra ifall den är aktuell eller om den behöver förändras. Under 2017 kommer Framtidsplan 2014 att uppdateras för att fortsätta fungera som underlag vid planering och beslut.

Antagandehandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Mark och vattenanvändning kartor 1.pdf 5.6 MB 2014-12-04 13.40
Mark och vattenanvändning kartor 2.pdf 8.6 MB 2014-12-04 13.40
Mark och vattenanvändning kartor 3.pdf 9 MB 2014-12-04 13.40
Ny ÖP14 Del I Antagande lätt.pdf 9.1 MB 2014-12-04 13.40
PM för antagande.docx 68.1 kB 2014-12-04 13.40
Utlåtande 2014-12-03.pdf 1.2 MB 2014-12-04 13.40
Yttr.fr.Länsstyrelsen.pdf 212.2 kB 2014-12-04 13.40
Ny ÖP14 Del II Antagande lätt.pdf 10.6 MB 2014-12-08 14.31

Utställningshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut om granskning ÖP-14.pdf 71.5 kB 2014-04-14 12.06
Ny ÖP14 Del I utställning 140409.pdf 7.4 MB 2014-04-14 12.06
Ny ÖP14 Del II utställning 140409.pdf 9.7 MB 2014-04-14 12.07
Mark och vattenanvändning kartor.pdf 7.9 MB 2014-04-14 12.06
Samrådsredogörelse framtidsplan 2014_.pdf 542 kB 2014-05-06 15.29
Sändlista för utställningen med e-adresser.pdf 59.7 kB 2014-04-14 12.07
Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut om samråd ÖP-14.pdf 74 kB 2013-12-04 09.32
Ny ÖP14 Del 1 samråd 131203.pdf 8 MB 2013-12-04 09.33
Ny ÖP14 Del II Samråd 131203.pdf 6.4 MB 2013-12-04 09.33
Mark och vattenanvändning karta 1.pdf 1.1 MB 2013-12-04 09.33
Mark och vattenanvändning karta 2.pdf 1.8 MB 2013-12-04 09.33
Mark och vattenanvändning karta 3.pdf 1.9 MB 2013-12-04 09.33
Sändlista för utställningen med e-adresser.pdf 67.8 kB 2013-12-04 09.33

Bilagor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vindbruksplan, hela dolumentet.pdf 35.1 MB 2013-12-06 11.53
LIS-områden.pdf 3.5 MB 2013-12-06 11.53
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 1.6 MB 2013-12-06 11.54
A5 Naturvårdsprogram.pdf 3.5 MB 2013-12-06 11.51
Naturvårdsprogram inlaga.pdf 2.6 MB 2013-12-06 11.51

Sidansvar: Simon Sällström
Senast uppdaterad 2017-04-19

Kontakt

Plan- och byggenhetschef
Telefon: 0524-180 00

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-04-19 | Om webbplatsen