Startsida

Översiktsplan 2010 - Framtidsplan

Processlinje laga kraft
Kommunen har tagit fram en ny översiktsplan för hela kommunen. Denna plan har vunnit laga kraft.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Laga kraft-bevis.pdf 34.5 kB 2010-09-02 13.48
Antagandehandling.pdf 127 kB 2010-09-02 12.48
Översiktsplan 2010 - del 1-Vision och strategier.pdf 3.4 MB 2010-09-02 12.48
Översiktsplan 2010 - del 2 -Allmänna intressebilder.pdf 9.3 MB 2010-09-02 12.48
Översiktsplan 2010 - del 3 - Användningen av mark och vatten.pdf 4.4 MB 2010-09-02 12.48
LIS-områden.pdf 3.5 MB 2010-09-02 12.48
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 1.6 MB 2010-09-02 12.48
Yttrande från Länsstyrelsen.pdf 3.5 MB 2010-09-02 12.48
Utlåtande över inkomna synpunkter.pdf 89.8 kB 2010-09-02 12.48
Karta 1 - Mark- och vattenanvändning.pdf 2.6 MB 2010-09-02 12.48
Karta 2 - Mark- och vattenanvändning.pdf 4.7 MB 2010-09-02 12.48
Karta 3 - Mark- och vattenanvändning.pdf 3.7 MB 2010-09-02 12.48

Vindbruksplan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vindbruksplan, hela dolumentet.pdf 35.1 MB 2010-01-22 15.51
Inledning.pdf 943 kB 2010-01-22 16.00
Planeringsförutsättningar.pdf 12.8 MB 2010-01-22 16.01
Metodbeskrivning.pdf 5.9 MB 2010-01-22 16.01
Förslag och rekommendationer.pdf 15 MB 2010-01-22 16.00
Konsekvenser.pdf 701.8 kB 2010-01-22 16.01

Sidansvar: Simon Sällström
Senast uppdaterad 2015-07-31

Kontakt

Plan- och byggenhetschef
0524-180 00

ÖP2010

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-07-31 | Om webbplatsen