Startsida

Skogsförvaltning

Munkedals kommun förvaltar ca 650 hektar produktiv skogsmark. Flertalet av skogsområdena är samhällsnära skog och införskaffade för att trygga framtidens behov av bostadsutveckling.

Munkedals kommun anlitar Skogssällskapet för förvaltningen av skogen. Skogssällskapet lägger upp bland annat upp skogsbruksplaner, planerar avverkning och har kontakt med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

Skogsbruket är SFC-certifierat, vilket innebär att skogen sköts på samhällsnyttiga, miljöanpassade samt ekonomiska grunder. Skogsförvaltningen ger årligen ett tillskott till kommunens ekonomi.

Kommunen har ett skogsröjarlag som består av två-tre personer som utför underröjning, gallring och viss trädfällning på kommunens mark.

Planerade åtgärder

Inga planerade åtgärder för tillfället.

Sidansvar: Henrik Gustafsson
Senast uppdaterad 2016-01-18

Kontakt
Henrik Gustafsson
Exploateringsingenjör
Telefon: 0524-181 32
Vedförsäljning
Munkedals kommun säljer lövved.

Kontakt
Gunnar Selldén
Telefon: 0524-183 88

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-18 | Om webbplatsen