Startsida

Vindkraft

Här finner du dokument som rör planer för vindkraftverk i kommunen.

Torkelsrud 1:1 och Tuvan 1:7

Skånegårdar AB har lämnat in en bygglovsansökan om att bygga två vindkraftverk på fastigheterna Torkelsrud 1:1 och Tuvan 1:7.
Enligt 9 kap 25 § i plan- och bygglagen ska organisationer samt enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken ges tillfälle att yttra sig över en ansökan om bygglov.

För filer som berör ärendet hänvisar vi till Miljönämnden i Mellersta Bohuslän och Sotenäs hemsida: Vindkraftsutbyggnad Torkelsrud 1:1 och Tuvan 1:7länk till annan webbplats.

Ansökan är under handläggning.

Gunboröd

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) från vindkraftsbolaget Green Extreme för uppförande av ett vindkraftverk vid Gunboröd sydost om Hedekas i Munkedals kommun.

GunborödPDF (pdf, 8 MB)

Rapport om fladdermusfaunans känslighet för vindkraft vid Gunboröd, skrivbordsprodukt.

Fladdermusfaunan vid GunborödPDF (pdf, 108 kB)

Fladdermusinventering inför eventuell vindkraftsetablering vid Gunboröd i Munkedals kommun.

Fladdermusinventering vid GunborödPDF (pdf, 5 MB)

Sammanställning av fågelinventering vid Gunboröd, Munkedals kommun, inför eventuell vindkraftsetablering.

Fågelinventering vid GunborödPDF (pdf, 335.9 kB)

Sidansvar: Charlotta Claesson
Senast uppdaterad 2016-11-30

Kontakt

Plan- och byggchef
Simon Sällström
0524-181 05

Bygglovshandläggare
Charlotta Claesson
0524-181 24

Nybygge
Länkar

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-11-30 | Om webbplatsen