Startsida

Arvodesberedningen

Ansvar och uppdrag

Arvodesberedningen ansvarar inom sitt område för att:

  • Inför ny mandatperiod se över gällande ersättningsbestämmelser och nivåer.
  • Föreslå eventuella justeringar och ändringar av reglerna vid organisatoriska förändringar, och/eller stora förändringar i uppdragens omfattning eller motsvarande.
  • Fatta beslut om tolkningar av arvodesreglerna
Beredningen ansvarar även för att inom sitt område avge sådana yttranden som ankommer på beredningen.Beredningen kan inte delegeras någon rätt att besluta i sakfrågor och har därmed inte någon form av verksamhetsansvar.I de fall arvodesberedningen fattar beslut om tolkningar av arvodesreglerna gäller i alla tillämpliga delar kommunallagens bestämmelser om nämnder.Beredningen har rätt att väcka ärenden som hör till beredningens ansvarsområde i kommunfullmäktige.

Sammansättning

Arvodesberedningen ska bestå av 9 ledamöter.
Ledamöterna väljs av fullmäktige.

Ledamöter i beredningen för arvodesberedningen

Said Lundin (S) ordf
Stefan Henriksson (C)
Laila Moberg (MP)
Ove Göransson (V)
Bo Ericson (M)
Anna Höglind (L)
Inger Holgersson (KD)
Christoffer Wallin (SD)

Sidansvar: Linda Ökvist
Senast uppdaterad 2016-04-12

Kontakt

Kommunsekreterare
0524-182 33

Länkar


© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-12 | Om webbplatsen