Startsida

Beredningens för fullmäktiges arbetsformer

Ansvar och uppdrag


Beredningen för fullmäktiges arbetsformer ansvarar för att, till kommunfullmäktige, redovisa förslag till hur fullmäktiges arbetsformer ska utvecklas.

Beredningen ansvarar inom sitt område för att:

  • Utveckla fullmäktiges inre arbetsformer så att demokratin stärks och ledamöternas roll, befogenhet och ansvar tydliggörs.
  • Utveckla sammanträdesformer som ökar delaktighet och bidrar till ett gott debattklimat.

Beredningen ansvarar även för att inom sitt område avge sådana yttranden som ankommer på beredningen.Beredningen kan inte delegeras någon rätt att besluta i sakfrågor och har därmed inte någon form av verksamhetsansvar.

Beredningen har rätt att väcka ärenden i som hör till beredningens ansvarsområde i kommunfullmäktige.

Sammansättning

Beredningen för fullmäktiges arbetsformer består av 9 ledamöter.
Ledamöterna väljs av fullmäktige.

Ledamöter i beredningen för fullmäktiges arbetsformer:

Caritha Jacobsson (S) ordf
Helena Hansson (C)
Sophie Bengtsson (MP)
Kasper Gustavsson (V)
Jan Hognert (M) vice ordf
Björn Jacobson (L)
Olle Olsson (KD)
Per Nilsen (SD)

Sidansvar: Linda Ökvist
Senast uppdaterad 2016-04-11

Kontakt

Kommunsekreterare
0524-182 33

Länkar


© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen