Startsida

Beredningen för samhällsdialog

Ansvar och uppdrag

Beredningen ansvarar inom sitt område för att

  • utveckla former för medborgardialog med målsättning att få fler medborgare engagerade i frågor som rör kommunens verksamhet och utveckling. Medborgardialogen ska också ge förutsättningar för att tillvarata kompetens och kunskap i kommunen.
  • föra ut frågor som fullmäktige beslutar för medborgardialog och förankring.

Beredningen avsvarar även för att inom sitt område avge sådana yttranden som ankommer på beredningen.Beredningen kan inte delegeras någon rätt att besluta i sakfrågor och har därmed inte någon form av verksamhetsansvar.Beredningen har rätt att väcka ärenden som hör till beredningens ansvarsområde i kommunfullmäktige.

Sammansättning

Beredningen för samhällsdialog består av 9 ledamöter.
Ledamöterna väljs av fullmäktige.

Ledamöter i beredningen för samhällsdialog:


Lars-Göran Sunesson (C) ordf
Yvonne Martinsson (S)
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Ove Göransson (V)
Jan Hognert (M) vice ordf
Karin Blomstrand (L)
Olle Olsson (KD)
Per Nilsen (SD)

 

Sidansvar: Linda Ökvist
Senast uppdaterad 2016-04-11

Kontakt

Kommunchef
0524-181 65

Kommunsekreterare
0524-182 33

Länkar


© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen